หน้าแรก สินค้า กระทู้ ความรู้และข่าวสาร เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 
home
products
webboard
articles/news
about us
contact us
 
รับทำผ้าเบรกตามตัวอย่าง
 
ประกาศ
รับสมัครพนักงานขาย ติดต่อ 02 6211414-5,
02 2218225
 
 
  ผ้าเบรกยี่ห้อไหนดีที่สุด..

ผ้าเบรกในประเทศไทยมีมากกว่า 40 ยี่ห้อ ผ้าเบรกแต่ละยี่ห้อมีหลายเกรด หลายรุ่น จัดจำหน่ายทั้งในร้านอะไหล่ ศูนย์
บริการรถยนต์ และศูนย์บริการยาง รวมไปถึงอู่รถยนต์ ผู้ใช้มักเกิดอาการสงสัยและไม่มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ตนเลือก
นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ดีที่สุดหรือไม่ คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่ อู่รถยนต์หรือช่างฯ มักจะถูกถามเป็นประจำว่า"ผ้า
เบรกยี่ห้อใดดีที่สุด"

คำตอบ ไม่มีผ้าเบรกยี่ห้อใดดีที่สุด

โรงงานผลิตผ้าเบรกแต่ละโรงงาน ผลิตผ้าเบรกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หรือตามวัตถุสงค์ของลูกค้า เช่น ลูกค้ากลุ่มโรง
งานประกอบรถยนต์ ลูกค้ากลุ่มนักแข่ง และลูกค้ากลุ่มผู้ใช้รถทั่วไป ผ้าเบรกแต่ละชนิดมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
การใช้งานแตกต่างกัน ผู้ใช้รถควรใช้ผ้าเบรกให้ตรงกับลักษณะนิสัยการขับขี่ของตน

ี อะไรคือมาตรฐานคุณภาพของผ้าเบรก?

โรงงานผ้าเบรกชั้นนำทั่วไป มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์และระบบการตรวจผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง

เราไม่สามารถนำมาตรฐานของแต่ละโรงงานมาเป็นกฏเกณฑ์ได้ เพราะผ้าเบรกจากแต่ละโรงงานแตกต่างกันตามความต้อง
การหรือสเปกของลูกค้า โรงงานจะให้ความสำคัญกับการทดสอบในห้องวิจัย เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
ผ้าเบรกชั้นนำ จะทดสอบผ้าเบรกภายในห้องทดลอง และภายใต้เหตุการณ์จำลอง เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตมักจะไม่นำผลทดสอบมาโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทดสอบมีหลายอย่าง เช่น
น้ำหนักบรรทุก น้ำหนักรถเนื้อผ้าเบรก ความลาดชันของพื้นถนน รวมทั้งความเร็วของการขับขี่
ดังนั้น การทดสอบผ้าเบรกต้องอยู่ในสภาพหรือเงื่อนไขที่ควบคุมเป็นพิเศษ มิฉะนั้นผลการทดสอบจะไม่มีความเที่ยงตรงและไม่มีความน่าเชื่อถือ

หากเรานำเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผ้าเบรกของโรงงานประกอบรถยนต์ มาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเกรดของผ้าเบรกใน
ประเทศญี่ปุ่น มีดังนี้

ผ้าเบรกจะต้องมีอัตราการทำลายจานเบรกต่ำ และทำงานร่วมกับจานเบรกได้ดีในทุกสภาวะการขับขี่

เขม่าผ้าเบรก ผ้าเบรกต้องไม่มีเขม่าหรือฝุ่นตกค้างบนกระทะล้อมากเกินไป

ต้องมีอัตราการเกิดเสียงต่ำ ไม่สร้างความรำคาญให้ผู้ใช้รถ

วัตถุดิบการผลิต ต้องปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมนุษย์

ประสิทธิภาพการเบรกดี เบรกได้ตามแรงที่เบรก

ถ้าหากเราใช้กฏเกณฑ์ข้างต้นเป็นเกณฑ์ในการเลือกผ้าเบรกในเมืองไทย ผ้าเบรกที่เข้ากฏเกณฑ์ข้างต้น เรียกว่า ผ้าเบรก
คุณภาพดีตามมาตรฐาน OEM ผ้าเบรกในกลุ่มนี้คือ ผ้าเบรกติดรถยนต์ รวมทั้งอะไหล่แท้ อะไหล่เทียมบางยี่ห้อ เป็นต้น

ในส่วนของอะไหล่เทียม มักจะพบว่าผ้าเบรกส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติแตกต่างจากกฎเกณฑ์ข้างต้น บางชนิดถูก
ผลิตออกมาเพื่อเน้นคุณลักษณ์บางประการ ทำให้คุณสมบัติข้ออื่นด้อยลงไป เช่น
ผ้าเบรกรถแข่ง จะเน้นคุณสมบัติในเรื่องการเบรกมากกว่าข้ออื่นๆ ผ้าเบรกรถแข่งจะมีปัญหาเรื่องเสียงดัง เขม่าและ
การกินจานเบรก ในขณะเดียวกัน หากเอาอะไหล่แท้ ไปใช้งานในสนามแข่งขัน ผู้ใช้รถจะเจอเปัญหาเรื่องผ้าเบรก
ไหม้ ผ้าเบรกเกิดอาการเฟดหรือผ้าเบรกสึกอย่างรวดเร็ว เป็นต้น


ผู้ใช้รถควรที่จะต้องเลือกผ้าเบรกให้ตรงกับการใช้งานของตนเอง มิฉะนั้นผู้ใช้รถอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
แต่ละผลิตภัณฑ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสิ้นเปลืองเงินอย่างไม่คุ้มค่าจากกฏเกณฑ์ข้างต้นไม่มีผ้าเบรกชนิดใดหรือ
ยี่ห้อใดที่มีประสิทธิภาพสูงในทุกๆ ด้านพร้อมๆ กัน โดยไม่มีข้อด้อย


การให้ความสนใจต่อการเลือกผ้าเบรกค่อนข้างมีความสำคัญ เนื่องจากอะไหล่อื่นๆ ไม่ดี รถอาจจะทำงานไม่ได้ แต่
หากระบบเบรกผิดปกติ ทั้งรถยนต์และผู้ขับขี่อาจทำงานไม่ได้ไปตลอดชีวิตจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน


 
Go to Articles/News Main Page - ไปที่หน้าหลักของความรู้และข่าวสาร